מבזק פוג'יפילם מותאם בחיבור מהיר למצלמה, האלחוטי הראשון המבוקר באמצעות רדיו.
מבזק חיבור מהיר הנותן תוצאה בעוצמת אור חזקה ומאפשר גם שימוש בפקדים אלחוטיים שמעתה יתמכו בלקוחותינו צלמי פוג'יפילם השונים. בנוסף ,ובשילוב המצלמות והעדשות המבזק , EF60 יסייע לבעלי מצלמות מהסדרות GFX / X לאתגר את הרחבת העבודות היצירתיות שלהם באמצעות תאורה סביבתית.

פעולה היברידית המפעילה את המבזק בתקשורת אלחוטית מבוקרת וגם באמצעות רדיו אופטי.
ל- EF-60 מקלט מובנה למערכת התקשורת האלחוטית הנשלטת באמצעות רדיו בשםNAS (Nissin Air System), *2 והוא יכול להבזיק ממרחק בשילוב עם פקד אלחוטי חדש : FUJIFILM EF-W1 היוצא לאור באותו הזמן . או באמצעות Nissin Air10s * 3 המאפשר למקם את המבזק בכל מקום, אפילו באור יום בחוץ או במקום בו יש מכשולים החוסמים את קו הראייה.
ה- EF-60 כולל גם מצב אלחוטי אופטי התומך בהפעלה מרחוק בתקשורת אופטית, באמצעות המבזק FUJIFILM EF-X500 כיחידת פיקוד * 4. זה מאפשר הקמה של מערכת אלחוטית יציבה אפילו בתנאים בהם אין תנאי רדיו סביבתיים.

EF60