קניון רמות, רח גולדה מאיר 255, ירושלים
072-2826482