מצורף קובץ מעודכן של עדשות תוצרת פוג'יפילם והקטרים לצורך התאמת פילטרים